ผู้เยี่ยมชม :  
หน้าหลัก | คณะผู้บริหาร | บุคลากร | หลักสูตร | ภาพกิจกรรม  
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 256 ที่ได้เข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 1 ในวันจันทร์ที่ 19-23 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
     
   
     
 
 

 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี 2562

ตารางเรียน ระดับปริญญาตรี ปี 2562 ภาคต้น

ตารางเรียน ระดับปริญญาตรี ปี 2562 ภาคปลาย
   
 

 
   
 
 
 
เกี่ยวกับคณะ
   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ต. ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
โทร 05 ต่อ 1
Fax: 05
   
  >> สายตรงรองคณบดี
   
  >> จุด Drop เอกสาร
   
เว็บไซต์บุคลากร

เว็บไซต์หน่วยงาน
 กองการศึกษาน่าน
 กองบริหาร
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เว็บไซต์สาขาในคณะ
 สาขาวิทยาศาสตร์
 
เว็บไซต์แนะนำ
 

จุดหย่อนเอกสารคณะวทก น่าน
 

กองทุนส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา
 
ข่าวสารทั่วไป
 
  ขอเชิญร่วมงานเกษตรน่านแฟร์ครั้งที่ 3 วันที่ 11-15 มค 63 [2020-01-08]  
ขอเชิญร่วมงานเกษตรน่านแฟร์ครั้งที่ 3  มหกรรมยางพาราท้องถิ่น ของดีเขตภาคเหนือ   
ท่านจะได้พบกับ  >>(อ่านต่อ)

   
 
ข่าวทุนการศึกษา
 
 
ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สร้างคน ส้รางโอกาส สร้างงาน[2019-09-11]
 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ได้เปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่ยากจน ที่เรียนดี  ขยัน มุ่งมั่น ให้ได้รับทุนการศึกษา ให้เข้าเรียนในสายอาชีพ เยาวชนผู้ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงจะได้รับโอกาสดี 3 เรื่อง   
1. ได้เรียนรู้กับนายจ้างและปฏิบัติจริง   
2. ได้เรียนรู้ทักษะใหม่และทักษะอนาคต   
3 . ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ  >>(อ่านต่อ)
 
 
ข่าวกิจกรรม
 
 
 
ข่าวงานวิจัย
 
 
 
ข่าวงานประกันคุณภาพ
 
 
 
แบบฟอร์มงานสารบรรณ
 
แบบฟอร์มงานสารบรรณ
 
 
กลุ่มวิจัย / การบริการ
 

 

 
   
เริ่มใช้งาน 1 กันยายน 2562 พัฒนาโดย กาศรี นามเคน