ค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลน่าน ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 16-18 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ มทร.ล้านนา น่าน
ศึกษาดูงาน วัน "นักประดิษฐ์ ประจำปี 2558" วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์จัดแสดงงาน อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี
Department of Science Staff

ข่าวประชาสัมพันธ์

<มคอ. 2> วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ฉบับร่าง) และ
<มคอ. 2> วท.บ.เกษตรศาสตร์(สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ฉบับร่าง)
ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 1147428540
—————————————————————————————————–
icon_hot17342669_587726731418777_3658549860633825468_n17352279_587726738085443_3253109751031299473_n icon_hot
icon_hot17352466_587726758085441_4869928463682869314_n17353557_587728331418617_23271330658875449_nicon_hot
ขอแสดงยินดีกับนายเดชาวัต ฤชุโรจน์ และนาย Fan Fan Foklourng นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา อ.วรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย อ.ขนิษฐา หอมจันทร์ และควบคุมทีมโดย อ.ดร.นงนุช เกตุ้ย พร้อมคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลที่ 3 กลุ่มโปรแกรมการบันเทิง ระดับนักศึกษา นิสิต เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่ห์รางวัล ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศ ครั้งที่ 16 (NSC2017) ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

—————————————————————————————————–
ปฏิทินการศึกษา 2560  Download ปฏิทินได้ที่นี่
—————————————————————————————————–

 ประมวลภาพงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน ประจำปีพุทธศักราช 2559
—————————————————————————————————–
facebook www.facebook.com/science.nan
—————————————————————————————————–
Research Group…กลุ่มวิจัยทางสถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 1147428540
Website:  http://sat.nan.rmutl.ac.th/rg/
Like Page on Facebook: https://www.facebook.com/consulting.stat/
profilestaffsรูปปกศูนย์ฯ
แบบฟอร์มขอรับบริการและการให้คำปรึกษา และ
แบบประเมินผลการให้คำปรึกษา Download ได้ที่นี่ Word, PDF

ขั้นตอนการขอรับบริการ >> Click
—————————————————————————————————–
” ไซน์โพล (Science Poll) ” 1147426468
หากสาขาวิทยาศาสตร์มีความพร้อมในการเปิดหลักสูตรปริญญาโทในอนาคต ท่านสนใจจะเข้าศึกษาต่อปริญญาโทในสาขาวิชาใด

—————————————————————————————————–
ท่านมีความสนใจ/ต้องการที่จะขอรับบริการวิชาการของสาขาวิทยาศาสตร์ในเรื่องใดบ้าง

—————————————————————————————————–
2 Comments Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์