ข่าวประชาสัมพันธ์

icon_hot new-normalงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ–ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 9) ประจำปีพุทธศักราช 2563 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ดูรายละเอียดต่างๆ และสมัคร Online ได้ที่นี่ >> 1147430478  http://sat.nan.rmutl.ac.th/sw/
—————————————————————————————————–
สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน เปิดให้บริการวิชาการแก่นักเรียน/นักศึกษา/บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในรูปแบบ “บทเรียนโมดูล (Module) หรือ หน่วยการเรียน (Learning Unit) ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ” สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการขอเข้าใช้บริการวิชาการได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  054-710259  ต่อ  7123 และสามารถ Download รายละเอียดบทเรียนโมดูลได้ที่นี่ >> 1147430478  บทเรียนโมดูล-Module-สาขาวิทย์
—————————————————————————————————–
facebook www.facebook.com/science.nan
—————————————————————————————————–
ปฏิทินการศึกษา 2563  Download ปฏิทินได้ที่นี่ 1147428540
—————————————————————————————————–
Research Group…กลุ่มวิจัยทางสถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
Website:  http://sat.nan.rmutl.ac.th/rg/
Like Page on Facebook: https://www.facebook.com/consulting.stat/
profilestaffsรูปปกศูนย์ฯ
แบบฟอร์มขอรับบริการและการให้คำปรึกษา และ
แบบประเมินผลการให้คำปรึกษา Download ได้ที่นี่ Word, PDF

ขั้นตอนการขอรับบริการ >> Click
—————————————————————————————————–
2 Comments Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์