under-construction
–> 2 มี.ค. 60 ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร

–> 18 ก.พ. 60 เดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
–> 18 ม.ค. 60 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 12 ปี
–> 14 ม.ค. 60 งานวันเด็กแห่งขาติ ปี 2560
–> 10 พ.ย. 59 สวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
–> 7 พ.ย. 59 งานแถลงข่าว “บัวระวงเกมส์”
–> 27 ต.ค. 59 พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
–> 19 ต.ค. 59 พิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
–> 17 ต.ค. 59 พิธีกล่าวคำถวายความไว้อาลัย และ ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
–> 1 ต.ค. 59 ประเพณีเดินขึ้นมนัสการพระธาตุแช่แห้ง ประจำปี 2559
–> 30 ก.ย. 59 ร้อยรักดวงใจ สายใยผูกพัน มทร.ล้านนา น่าน (งานเกษียณ’59)
–> 19 – 23 ก.ย. 59 การแข่งขันกีฬาน้องใหม่ 2559
–> 10-11 ก.ย. 59 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ปี 2559
–> 3-4 ก.ย. 59 ค่ายสัมพันธ์น้องพี่ วิทย์ – เกษตร น่าน ปี 2559

–> 26 ส.ค. 59 บรรยากาศซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา น่าน
–> 26 ส.ค. 59 พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2559
–> 25 ส.ค. 59 เตรียมงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29
–> 25 ส.ค. 59 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
–> 28 ก.ค. 59 พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร
–> 9 ก.ค. 59 มทร.ล้านนา น่าน ร่วมใจกันปลูกป่า
–> 3 มิ.ย. 59 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ปี 2559
–> 17 พ.ค. 59 พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2558

–> 27 เม.ย. 59 สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระพิรุณ ไหว้ศาลเจ้าพ่อพุทธรักษา และร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัว ท่านรองอธิการบดีฯ ประจำปี 2559
–> 19 เม.ย. 59 พิธีสรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดน่าน และพระเถระชั้นผู้ใหญ่  และพิธีรดน้ำดำหัว นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
–> 1 เม.ย. 59 พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
–> 13 ก.พ. 59 กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ใส่ความเห็น