หน้าแรก

SnapShot      
วันที่ 18 สิงหาคมของทุก ๆ ปี ประเทศไทยถือเป็น วันวิทยาศาสตร์  แห่งชาติ มีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทยเหตุเช่นนั้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง 2 ปี ว่าจะเกิดในวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง จุลศักราช 1230 จะเห็นหมดดวงที่หว้ากอ แขวงเมืองประจวบคีรีขันธ์จึงโปรดฯ  ให้สร้างค่ายหลวงและพลับพลาที่ประทับมีคณะนักดาราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศส และเจ้าเมืองสิงคโปร์เดินทางมาเข้าเฝ้าฯ และร่วมในการสังเกตการณ์ด้วย