ติดต่อเรา

สาขาวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  น่าน
59  หมู่  13  ตำบลฝายแก้ว  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  55000
โทรศัพท์   054-710259  ต่อ  7123
โทรสาร   054-771398
E-mail:  science_nan@hotmail.com
QR Code Line  “สปด.วิทย์63 มทร.ล้านนา น่าน”
37234996_1077237305763666_8769932698530611200_n

อาจารย์ผู้ประสานงานแต่ละกิจกรรม
> การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
อ.ชัชชัย  ดีสุหล้า (โทร.  081-7836680)

> การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.ศินุพล พิมพ์พก  (โทร.  099-7355017)
อ.เจนจิรา ลานแก้ว (โทร.  089-9993048)

> การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
ดร.กฤษฎา  ยาใจ (โทร.  061-4169585)
ดร.กาศรี นามเคน (โทร.  089-6189787)

> การประกวด Motion Infographic
ดร.นงนุช เกตุ้ย (โทร. 089-4337737)
อ.วรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย (โทร. 081-7832485)

> การประกวด AR สื่อการเรียนการสอน
อ.ปกรณ์ สุนทรเมธ (โทร. 081-2680639)

> การแข่งขันทางการพูดทางวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.รัชณีภรณ์  อิ่นคำ (โทร.  091-0679920)

> การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.รัชณีภรณ์  อิ่นคำ (โทร.  091-0679920)

> การประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้
อ.วิรัน  วิสุทธิธาดา (โทร.  086-1839988)

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *