ติดต่อเรา

สาขาวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  น่าน
59  หมู่  13  ตำบลฝายแก้ว  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  55000
โทรศัพท์   054-710259  ต่อ  7123
โทรสาร   054-771398
E-mail:  science_nan@hotmail.com
QR Code Line  “สปด.วิทย์62 มทร.ล้านนา น่าน”
37234996_1077237305763666_8769932698530611200_n

อาจารย์ผู้ประสานงานแต่ละกิจกรรม
> การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
           อาจารย์ชัชชัย  ดีสุหล้า (โทร.  081-7836680)
> การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์  เหลี่ยมโสภณ  (โทร.  085-0313092)
           อาจารย์เจนจิรา ลานแก้ว (โทร.  089-9993048)
> การแข่งขันวาดภาพคอมพิวเตอร์
           ดร.นงนุช เกตุ้ย  (โทร.  089-4337737)
> การแข่งขันทางการพูดทางวิทยาศาสตร์
           ผศ.ดร.รัชณีภรณ์  อิ่นคำ (โทร.  091-0679920)

> การประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้
           อาจารย์วิรัน  วิสุทธิธาดา (โทร.  086-1839988)
> การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
           ดร.กฤษฎา  ยาใจ (โทร.  086-0556682)
           ดร.กาศรี นามเคน (โทร.  089-6189787)

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *